Image

Tarieven

Tarieven

De prijzen kunnen afwijken naar gelang het verdovingsprotocol dat gebruikt wordt

Download hier een PDF met een overzicht van de tarieven

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden (NEDERLANDS)

Artikel 1
Elke klacht over onjuistheden moet binnen de 8 dagen na ontvangst van factuur meegedeeld worden.
Artikel 2
De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. (contant, bancontact of via bankoverschrijving)
Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant, na verzenden van aangetekende zending, een bedrag verschuldigd van € 20,00. Bij doorgave aan derden wordt dit € 50,00 voor het openen van een dossier. (exclusief extra kosten)
Artikel 3
Enkel de rechtbanken van Leuven en het vredegerecht Leuven 1° kanton, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze overeenkomst. (Vaartstraat 3, 3000 Leuven)

Conditions Generales de vente (FRANCAIS)

Article 1
Toute contestation relative à une facture doit être adressée au vendeur dans les 8 jours calendaires après réception de la facture.
Article 2
La facture doit être payé dans les 14 jours après la date de la facture. (en espèces, bancontact ou par virement bancaire)
En cas de retard de paiement, le client doit payer les frais supplémentaires de € 20,00, après courrier recommandé. A l’ouverture du fichier avec un advocat, les frais sont € 50,00 (frais supplémentaires exclusif).
Article 3
Seuls les tribunaux de Louvain et Louvain 1° le quartier du tribunal de district sont compétents pour connaître des différends au concern d’accord.
(Vaartstraat 3, 3000 Leuven)

General Conditions of Sale (ENGLISH)

Article 1
Any complaints about inaccuracies should be notified within 8 days of receipt of invoice.
Article 2
The invoice must be paid within 14 days after the invoice date. (cash, credit card or bank transfer)
In case of late payment the client has to pay an extra amount of € 20,00,after sending registered mail. When passing on to a lawyer, the amount will be € 50.00 for opening a file. (Excluding additional charges)
Article 3
Only the courts of Leuven and Louvain 1° the district court district shall have jurisdiction to hear disputes relating to this Agreement knowledge. (Vaartstraat 3, 3000 Leuven)

Betalingsmogelijkheden

Alle consultaties, operaties en de opgehaalde voeding en medicatie kan u aan de balie betalen met contant geld, Bancontact of Payconiq. Alles dient steeds meteen betaald te worden. Afbetalingsplannen worden niet voorzien.

Er kan helaas niet afgerekend worden met kredietkaarten (Visa, Mastercard, Amex, etc)