Image

Gynaecologie

Gynaecologie

Bij het kweken van een nestje komt er soms heel wat bij kijken.

Wanneer u wil kweken onder een bepaalde stamboom, vergeet niet van u even te informeren bij dit stamboek. Vaak zijn er bepaalde onderzoeken noodzakelijk (oog, röntgenfoto’s van gewrichten, genetische testen, bepaalde prijzen in de show,…) voor een aanvraag bij het stamboek te kunnen doen.

Vaak is het vinden van een geschikte reu en teef ook niet makkelijk. Het is belangrijk om incest te voorkomen dat, als er een stamboom aanwezig is, deze eerst goed te checken op bloedverwantschap. Ook de afstand tussen de reu en teef is soms een hekelpunt. Zeker als de reu veraf woont, moet het moment van ovulatie vrij nauwkeurig bepaald worden om nodeloze verplaatsingen te vermijden. Dit moment kan bepaald worden aan de hand van een bloedafname, waarbij het progesterongehalte bepaald wordt. Deze bloedafname kan best gedaan worden na een paar dagen bloedverlies en dient in de praktijk te gebeuren. Gezien we de mogelijkheid hebben van een progesteron in-house bepaling hebben we dit resultaat al na een 5-tal minuten.

De dekking of de kunstmatige inseminatie kan ingepland worden na bepaling van dit progesterongehalte. Bij de meeste combinaties kan het gaan over een natuurlijke dekking tussen reu en teef, maar in sommige gevallen zijn er bepaalde problemen waarbij er een natuurlijke dekking niet kan plaatsvinden. Dit kan bv zijn dat de teef te nerveus is, of de kwaliteit van het sperma niet goed is en er beter kan overgegaan worden tot een inseminatie.
Bij een inseminatie wordt er zaad genomen bij de reu, deze wordt microscopisch voor beweeglijkheid, abnormale spermacellen beoordeeld en wordt dan via een inseminatie sonde bij de teef ingebracht. Dit kan dan geplaatst worden voor de baarmoedermond of in de baarmoeder zelf. Het slagingspercentage van deze techniek is hoger dan bij natuurlijke dekking.

Na de dekking kan er een kleine maand later (vanaf een 23 dagen na dekking) met behulp van een echo de dracht vastgesteld worden. De draagtijd bepaalt ongeveer 63 dagen en is afhankelijk van het aantal aanwezige pups. Wanner u graag een idee hebt van het aanta pups, kan er op het einde van dracht een radiografie uitvoeren waarbij de pups kunnen geteld worden doordat ze al mooi verbeend zijn.

Zorg in alle geval voor een goede conditie en een goede weerstand van de teef. Het is belangrijk om de teef bij te voederen, eventueel met puppyvoeding de laatste maand van de dracht. Houd de vaccinatiestatus en de ontwormingen in het oog.

Een 24u voor de bevalling zal de temperatuur van de teef een graad Celcius dalen. Door de teef op regelmatige tijdstippen op het einde van de dracht te temperaturen, kan u een idee krijgen wanneer ze in partus gaat.