Image

Neurologie

Neurologie

Neurologie is een tak van de diergeneeskunde waarbij er aandoeningen worden onderzocht ter hoogte van de hersenen, ruggenmerg en perifere zenuwen en spieren.

De neurologische klachten kunnen erg variëren en dit vormt een uitdaging voor elke dierenarts.

Na het klinische onderzoek kan er bepaald worden op vlak van de symptomen dat het dier best verder een neurologisch onderzoek krijgt. Tijdens dit onderzoek wordt het dier beoordeeld op zijn gedrag, bewustzijn, stand en stappen. Hierna worden er houdingsreacties getest en wordt er nagegaan of alle reflexen normaal functioneren of er ergens pijn aanwezig is. Door het bekomen van al deze informatie kan men bepalen of het dier een neurologisch probleem heeft en waar het probleem gelokaliseerd is. De prognose wordt mede bepaald door het onderzoek als door de klinische symptomen. Dit onderzoek kan bij uw dier zonder verdoving uitgevoerd worden.

In sommigen gevallen kan een neurologisch onderzoek niet een diagnose opleveren en dienen er extra testen uitgevoerd te worden. Dat kan gaan over een bloedonderzoek, EMG (elektromyogram), myelografie of CT scan. wanneer het probleem zich meer in de weke delen van de hersenen of ruggenmerg situeert kan het zijn dat we u moeten doorsturen voor een MRI onderzoek.

Na het stellen van de diagnose kan er een behandelingsplan opgesteld worden. Dit is in samenspraak met de eigenaar en de eventuele doorsturende dierenarts.