Image

Medische Beeldvorming

CT of computertomografie

Bij röntgenfoto’s worden er door het gebruik van röntgenstralen een beeld gecreert dat de dierenarts veel informatie kan geven over de borstholte, buikholte of gewrichten/wervels.
Bij een CT scan wordt er ook gebruik gemaakt van röntgenstraling en dit door middel van ene buis dat rondom het lichaam draait. Dit geeft dan een beeld, doro een serie van dunne dwarsdoorsnedes het hele lichaam voorstelt. Door een bepaald programma kan dan van deze beelden een 3D beeld gemaakt worden.

Onze praktijk beschikt over een toestel dat 128 ‘slices’ maakt, nl. de Toshiba Aquilion CXL 128 Slice. Dit betekent dat dit toestel beelden kan maken in 128 verschillende richtingen. Door de krachtige software kunnen hier zeer gedetailleerde beelden bekomen worden. Zo zullen structuren met een detail van wel 0,5mm in beeld gebracht kunnen worden.

Het CT-onderzoek wordt uitgevoerd door een dierenarts van onze praktijk en wordt beoordeeld door een radioloog. Het maken van een CT-scan vindt bij gezelschapsdieren onder kortdurende anesthesie plaats.
Een contrastmiddel, dat via een infuus wordt toegediend, zorgt dat de zachte weefsels (bijvoorbeeld bloedvaten, een orgaan of een ontstekingshaard) beter zichtbaar zijn op de scan.
De beoordeling van de CT scan wordt gedaan door een radioloog die zich gespecialiseerd heeft in deze materie. We kunnen de scan doorsturen voor beoordeling in spoed (waarbij de dag zelf nog een beoordeling wordt gedaan) ofwel na een paar dagen alles gekend is.

U wordt gecontacteerd door een dierenarts van de praktijk, of door de dierenarts die u naar onze praktijk voor dit onderzoek doorstuurde voor verdere bespreking na kennis nemen van de beoordeling.

Echografie

Echografie is een ultrasone techniek waarbij er door het terugkaatsen van stralen door de organen beelden worden gevormd en deze beelden geven ons meer informatie.
Via de echogeniciteit (de intensiteit van de reflectie en verstrooiing van de uitgezonden geluidsgolven) kan de dierenarts de verschillende structuren onderscheiden. Structuren met lage echogeniciteit (bv bloed of urine) lijken zwart op het beeld, structuren met een hoge echogeniciteit (bv beenderen of gassen) worden wit weergegeven.

Echografie is een handeling die enkel in de praktijk kan uitgevoerd worden en hiervoor wordt gevraagd om met 2 personen naar de praktijk te komen om het dier vast te houden tijdens deze handeling.
Het dier wordt op een kussen gelegd, liefst in ruglig bij echografie van de buik of zijlig voor echografie van de borst. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een dierenarts in een donkere ruimte. De beelden zijn qua contrast beter te beoordelen wanneer het donker is. Het dier wordt dan op de plaats waar de echo moet gebeuren een beetje geschoren en er wordt echogel geplaatst om het contact van de sonde en de huid te verbeteren. Normaal kan dit onderzoek plaatsvinden zonder verdoving. Er wordt wel vaak gevraagd om het dier nuchter te houden bij abdominale echografie om te voorkomen dat voedsel bepaalde organen verdrukken en dus niet zouden kunnen beoordeeld worden.

Echografie kan uitgevoerd worden
● op de buik voor controle van de buikorganen (lever, milt, nier, blaas, bijnier, darmen, …)
● op de borstholte voor controle van de borstorganen (hart, longen, ruimte-innemende processen,…) De echografie van het hart wordt verder besproken bij de diensten cardiologie.

Tijdens dit onderzoek zal er u worden uitgelegd wat we zien en wat het net voor uw dier betekent.
Soms wordt het tijdens het onderzoek echo-begeleide puncties genomen voor meer info over dat orgaan te krijgen. Deze worden dan gekleurd en naar een labo gestuurd voor verdere analyse.

De dierenarts die de echo uitvoert zal u al kort informeren wat er is gezien. De dierenarts van de praktijk die u de echografie voorschreef of de dierenarts die u naar onze praktijk doorverwees zal ook op de hoogte worden gehouden en verdere behandeling wordt best met deze dierenarts besproken.

Radiografie

NOG AAN TE LEVEREN