Image

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Ophtalmologie is de leer van de oogheelkunde. Bij huisdieren komen regelmatig problemen met de ogen voor zoals bijvoorbeeld een oogontsteking, externe beschadiging van het oog, cataract, glaucoom, tumoren etc.

Om te weten wat er aan de hand is, moet het dier eerst algemeen onderzocht worden en daarna kunnen specifieke testen voor de ogen uitgevoerd worden. Afhankelijk hiervan kan de meest geschikte therapie gekozen worden.

Indien een oogprobleem te gecompliceerd zou zijn, is het mogelijk dat wij u doorverwijzen naar een dierenarts in de buurt die meer gespecialiseerd is in oogheelkunde bij huisdieren.