Image

Ademhaling

Ademhaling tellen bij een hond met een hartaandoening

Er is een groot verschil tussen een hond met een hartaandoening en een hond met hartfalen. Het hebben van een hartaandoening betekent immers dat je hond eender welke hartziekte heeft. Dit kan gaan van een zeer milde aangeboren hartafwijking tot een ver gevorderde vorm van slijtage van één of meerdere hartkleppen. Het hebben van hartfalen, betekent dat het hart niet meer in staat is om het bloed weg te trekken uit de longen (of het perifeer bloedvatenstelsel) of dat het hart onvoldoende bloed kan wegpompen om voldoende zuurstof te voorzien in het lichaam. Het eerste geeft dan vocht op de longen of andere plaatsen (congestie van bloed), het laatste geeft bewustzijnsverlies of zwaktes. Ook de symptomen van hartfalen kunnen sterk variëren in ergheid. Het is dus zeker niet zo dat iedere hartaandoening aanleiding kan geven tot hartfalen.

Er zijn meerdere diagnostische technieken om na te gaan of een hond vocht begint op te stapelen in de longen. Zo spelen de radiografie en echografie hier een hele belangrijke rol. Er is echter één methode die nog veel belangrijker is en welke je thuis regelmatig kan controleren zonder speciale apparatuur. Je kan namelijk de snelheid waarmee je hond ademt, tellen wanneer deze slaapt.

Een gezonde hond zal tijdens zijn slaap rustig ademen, wat betekent dat dit minder dan 32 keer per minuut gebeurt. Een hond met hartfalen (en dus opstapeling van vocht in de longen) zal meer moeite hebben om rustig te blijven ademen in zijn slaap en gaat meer dan 32 keer per minuut ademen. Wordt er een hartaandoening vastgesteld bij uw hond die mogelijks aanleiding kan geven tot hartfalen, dan raden we aan om op regelmatige basis (1x per week) de ademhaling in rust te tellen.

U kan dit thuis heel gemakkelijk nagaan door iedere ademhalingscyclus te tellen gedurende één minuut. Let hierbij zeker op dat uw hond ook effectief slaapt. U telt dan best enkel de momenten waarbij de borstkas omhoog gaat of wanneer deze omlaag gaat. Beiden tellen, zal een verdubbeling geven van de frequentie en u onnodig ongerust maken.

Om deze test te kunnen doen, heeft u enkel een klok of horloge nodig. Er bestaan ook enkele applicaties voor de smartphone om dit nog gemakkelijker te maken en om uw gegevens bij te kunnen houden om een overzicht te krijgen van uw gedane metingen. Twee voorbeelden hiervan, zijn de “Cardalis Dog Heart Monitoring app” en de ‘My Pet’s Heart2Heart’ app.