Image

Doorverwijzing

Doorverwijzing

In sommige gevallen is een doorverwijzing van de patient noodzakelijk.
Deze doorverwijzing wordt in de meeste gevallen aangevraagd door de dierenarts voor een verdere opwerking tot diagnosestelling of verdere onderzoeken van deze patiënt.
Voor een doorverwijzing vlot te laten verlopen hebben we zowel voor eigenaar als dierenarts wat info opgeschreven.

We willen even voor beide benadrukken dat verdere opwerking alleen maar goed kan ingepland worden als we alle nodige info over deze patiënt doorgekregen hebben.
In geval van een doorverwijzing voor hospitalisatie willen we ook aangeven dat er bij ons in de praktijk ‘s avonds en ‘s nachts geen permanentie bij uw huisdier aanwezig is. Gehospitaliseerde dieren worden op regelmatige tijdstippen gecontroleerd.
Onze dierenarts van wacht slaapt ‘s nachts en zal bij spoed, na telefonisch contact, de patiënten verder helpen.

Info voor de verwijzende dierenarts

Indien u graag een patiënt naar onze praktijk doorverwijst, vragen wij u om zeker steeds alle reeds gedane onderzoeken (incl resultaten) en/of ingestelde behandelingen met de eigenaar van de patiënt mee te geven of om deze op voorhand door te mailen info@akuut.be. Op deze manier kunnen we zorgen voor een optimale samenwerking en het efficiënter opstellen van een plan voor de patiënt.

In principe wordt enkel datgene uitgevoerd dat van ons als dierenartsenpraktijk verwacht wordt (bvb. verwijzing voor radiografie of CT).
Indien onze dierenarts echter van mening is dat er aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn, dan kan het gebeuren dat er extra onderzoeken worden uitgevoerd (mits goedkeuring van de eigenaar), waar de patiënt initieel niet voor doorverwezen is. Dit alles gebeurt uiteraard met het oog op een optimale diagnosestelling en behandelingsplan en houdt rekening met de wensen van de eigenaar en de noden van de patiënt.

Waarvoor kan naar ons doorverwijzen (deze lijst is niet limiterend):

Weke delen chirurgie
Orthopedische chirurgie
Neurologie
Laserchirurgie
Endoscopie
Radiografie
Echografie (abdominaal)
Echocardiografie
Electrocardiografie (ECG)
Holter monitoring (24-uur ECG)
Bloedonderzoek
Dermatologie
Computer tomografie (CT)

Verslagen:
Onze dierenartsen zorgen er voor dat u na de consultatie een verslag krijgt met een beschrijving van alle uitgevoerde onderzoeken en het behandelingsplan (= de consultatiefiche). Ook kunnen labo-uitslagen, Holter-verslagen, CT-verslagen, filmpjes van operaties en/of radiografieën bijgevoegd worden.
DICOM bestanden van echocardiografieën en CT-scans kunnen (indien nodig) op een USB-stick (geleverd door de eigenaar) meegegeven worden.
Let wel, het opstellen van een verslag kan soms enkele dagen duren, omdat er soms wat langer gewacht moet worden op resultaten van gedane onderzoeken.

Medicatie:
Onze dierenarts zal de patiënt voorzien van de medicatie die noodzakelijk is op korte termijn.
Is er een langdurige behandeling nodig (bvb. pimobendan na het vaststellen van mitralisendocardiose), dan zal de eigenaar geadviseerd worden om op lange termijn de medicatie bij u te bestellen/aan te schaffen.

Info voor de eigenaar

Indien u naar onze praktijk werd doorverwezen voor verder onderzoek door uw eigen dierenarts, is het raadzaam om resultaten van alle voorgaande onderzoeken mee te nemen naar deze consultatie.
Hebt u deze niet kan u vragen aan uw eigen dierenarts om deze op voorhand naar ons door te sturen via e-mail info@akuut.be.

Op deze manier beschikken wij tijdens uw consultatie meteen over alle noodzakelijke informatie, wat de diagnosestelling en behandeling versnelt.
Indien wij voor de consultatie geen informatie hebben doorgekregen, kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde onderzoeken die eerder al werden uitgevoerd, moeten herdaan worden. Dit brengt voor u onnodige kosten met zich mee en kan zorgen voor een vertraging op het stellen van een diagnose.

Voor een afspraak van een doorverwijzing moet er steeds een afspraak gemaakt worden.
Dit laat ons toe om voldoende tijd te voorzien en de afspraak in te plannen bij onze dierenarts die zich toelegt op het vakgebied waarvoor u bent doorverwezen. Het maken van een afspraak kan via telefoon 02/751.62.60 of via e-mail info@akuut.be.